ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.
Họ và tên(*)
E-mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Trường THPT / ĐH(*)
Facebook của bạn(*)
Ngày sinh(*)
Thành phố(*)
Đăng ký
Hệ Đào Tạo
Nơi đăng ký dự thi(*)
Nơi nhập học(*)
thumb image

Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần... 
thumb image

Tại sao bạn nên lựa chọn Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Trưng Vương để theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp?

Vì sao bạn nên chọn các ngành học tại Khoa Tài chính – Ngân hàng? – Cơ hội việc làm tốt bởi tất ngành Tài chính – Ngân hàng luôn đi sát theo sự phát triển của thời đại. Hệ thống Ngân hàng ngày càng mở rộng từ Trung ương đến địa phương, ngày càng nhiều hệ thống ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở... 
thumb image

Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần... 
thumb image

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính – Ngân hàng của trường ĐH Trưng Vương

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm giúp cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng... 
thumb image

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng của trường ĐH Trưng Vương

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần...