ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương

   Ngày đăng bài: 03/12/2018

   Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm giúp cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

   BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                                                                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG                                                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

   ( Ban hành theo Quyết định số 54 /QĐ-ĐHTV  ngày 10 tháng 09 năm 2014

   của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương )

   Tên chương trình:           KINH TẾ

   Trình độ đào tạo :           ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

   Ngành đào tạo     :           TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

   Mã ngành             :           LT 402

   Loại hình đào tạo:          ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

   1. Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung:

   Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm giúp cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

   Mục tiêu cụ thể:

   1.1. Về kiến thức

   Chương trình đào tạo liên thông lên Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng nhằm hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tài chính – Ngân hàng, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế để người học có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện Việt Nam.

   1.2. Về kỹ năng

   Người học được rèn luyện một số kỹ năng tác nghiệp về quản trị kinh doanh và quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thị trường tài chính, kinh doanh ngân hàng, tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

   1.3. Về năng lực

   Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vai trò công việc tại các cơ quan Nhà nước, các cơ sở đào tạo hoặc tác nghiệp kinh doanh trong các Doanh nghiệp, các định chế Tài chính – Ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư. Nền tảng kiến thức cơ bản vững vàng và phương pháp nghiên cứu được trang bị cũng là cơ sở quan trọng để cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu ở cấp học cao hơn hoặc tự bổ sung kiến thức khi thâm nhập vào thực tế công tác.

   1.4. Về thái độ

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng hệ liên thông Đại học có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.

   2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

   3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

   Chương trình gồm 48 tín chỉ ( TC )

   4. Đối tượng tuyển sinh        

   Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

   Cụ thể:

   – Thí sinh có bằng cao đẳng đúng nghành nghề phải học thêm một số học phần chuyển đổi theo quy định của trường Đại học Trưng Vương tổ chức.

   – Phương thức tuyển sinh: Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:

   + Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng: Phải tham gia kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ và điểm trúng tuyển của Trường.

   + Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng  đủ 36 tháng trở lên phải qua kỳ thi tuyển do Trường Đại học Trưng Vương tổ chức với 03 môn: Toán, Lý thuyết tài chính – tiền tệ, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại.

   – Thí sinh có bằng cao đẳng không đúng ngành nghề phải học thêm một số học phần chuyển đổi theo quy định của trường trước khi tham gia kỳ thi đầu vào do trường tổ chức.

   5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

   5.1. Quy trình đào tạo

   – Chương trình đào tạo được thực hiện trong 1,5 năm, chi tiết như sau:

   + Hai học kỳ đầu: sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

   + Học kỳ tiếp theo : Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

   – Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng  hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   5.2. Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

   Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   – Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 3 TC thực tập tốt nghiệp tương đương 1,5 tháng và 10 TC làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 3 tháng.

   – Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B ( khá ).

   5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

   Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

   Sinh viên phải tích lỹ đủ 48 tín chỉ, trong đó có 11 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức giáo dục chuyên ngành.

   6. Thang điểm

   Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ thập phân.

   Trong đó, điểm chuyên cần là 10%, điểm kiểm tra là 20%, điểm thi kết thúc học phần là 70%.

   Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   7. Nội dung chương trình đào tạo

   Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

   CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

   TTHạng mụcSố tín chỉ
   7.1Kiến thức giáo dục đại cương10
   Các học phần bắt buộc8
   Các học phần tự chọn2
   7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp10
   7.2.1Kiến thức cơ sở ngành10
   Các học phần bắt buộc8
   Các học phần tự chọn2
   7.2.2Kiến thức chuyên ngành15
   Các học phần bắt buộc11
   Các học phần tự chọn4
   Tổng số TC các học phần35
   7.3Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp13
   Tổng số TC cả khóa học( Không kể GDQP & GDTC )48

   CÁC HỌC PHẦN

   TTTên  học phầnSố tín chỉ theo chương trình
   7.1. Giáo dục đại cương

   ( Không kể GDQP & GDTC )

   10
   Các học phần bắt buộc8
   1Toán cao cấp2
   2Tiếng anh cơ bản3
   3Tiếng anh thương mại3
   Các học phần tự chọn2
   1Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm2
   2Soạn thảo văn bản2
   3Tâm lý kinh doanh2
   4Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh2
   5Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp2
   7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
   A. Kiến thức cơ sở ngành10
   Các học phần bắt buộc8
   3Kinh tế vĩ mô3
   2Mô hình toán kinh tế3
   3Lý thuyết kiểm toán2
   Các học phần tự chọn2
   1Kinh tế phát triển2
   2Bảo hiểm2
   3Kinh tế quốc tế2
   4Marketing căn bản2
   5Kinh tế lượng2
   6Nghệ thuật lãnh đạo2
   B. Kiến thức chuyên ngành15
   Các học phần bắt buộc11
   1Thống kê ngân hàng2
   2Nghiệp vụ ngân hàng thương mại3
   3Nghiệp vụ ngân hàng TW2
   4Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2
   5Thị trường chứng khoán2
   Các môn tự chọn4
   1Nghiệp vụ kinh doanh XNK2
   2Kiểm toán báo cáo tài chính2
   3Kế toán quốc tế2
   4Tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp2
   5Đấu thầu2
   6Phân tích hoạt động kinh doanh2
   Tổng số TC các học phần35
   7.3 Thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp13
   Tổng số tín chỉ toàn khóa học48

   Ghi chú: Sinh viên không làm khoá luận phải học thêm 10 tín chỉ trong số các học phần tự chọn của kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để tích lũy cho đủ số tín chỉ theo quy định.

                                                                                     Hiệu trưởng 

                                                                                 TS. Bùi Văn Hồng

   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký