Video

Nhà trường

Trường ĐH Trưng Vương: Chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
Trường ĐH Trưng Vương: Chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
Ký kết hợp tác đào tạo với Viện Đào Tạo CHLB Đức
Ký kết hợp tác đào tạo với Viện Đào Tạo CHLB Đức
Đại học Trưng Vương trên Đài truyền hình Vĩnh Phúc
Đại học Trưng Vương trên Đài truyền hình Vĩnh Phúc
ĐH Trưng Vương trên VTV1
ĐH Trưng Vương trên VTV1