ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   Trường Đại Học Trưng Vương Thông báo tuyển sinh năm 2015

   Ngày đăng bài: 03/12/2018

   Năm 2015 Trường Đại học Trưng Vương đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép (tại văn bản số 7340/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 12 năm 2014) thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh với các nội dung chủ yếu sau: II.Phương thức xét tuyển 2.1.Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 2.1.1.Các môn xét tuyển: – Các khối xét tuyển căn cứ vào kỳ thi THPT quốc gia, gồm: Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học. Khối A1: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ. Khối D: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ 2.1.2.Tiêu chí xét tuyển:Điểm xét tuyển vào trường ĐHTV từ ngưỡng điểm tối thiếu (Điểm sàn) kỳ thi THPT Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.2.Xét tuyển căn cứ vào kết quả ghi trong học bạ: 2.2.1.Căn cứ xét tuyển: Theo kết quả học tập 2 học kỳ của lớp 12. – Các khối xét tuyển theo học bạ, gồm: Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học.

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG  VƯƠNG
    
   Số: 02/CV-ĐHTV
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2015
   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015
        Năm 2015 Trường Đại học Trưng Vương đã được  Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép (tại văn bản số 7340/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 18 tháng  12 năm 2014) thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh với các nội dung chủ yếu sau:
   I. Ngành đào tạo 
   Năm 2015, Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh 3 ngành kinh tế, gồm:
   TT
   Tên ngành
   Mã ngành
   Chỉ tiêu TS 2015
   700(chính quy 500, liên thông 200)
   Ghi chú
   1
   Kế toán
   401
   30% chỉ tiêu: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
   70% chỉ tiêu: Xét tuyển  theo học bạ
   Hệ Đại học và hệ Cao đẳng đều đào tạo cả 3 ngành này
   2
   Tài chính – Ngân hàng
   402
   3
   Quản trị kinh doanh
   403
    
   II.Phương thức xét tuyển
   2.1.Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
   2.1.1.Các môn xét tuyển:
   – Các khối xét tuyển căn cứ vào kỳ thi THPT quốc gia, gồm:
   Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học.
    Khối A1: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ.
    Khối D: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
   Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ
       2.1.2.Tiêu chí xét tuyển:Điểm xét tuyển vào trường ĐHTV từ ngưỡng điểm tối thiếu (Điểm sàn) kỳ thi THPT Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   2.2.Xét tuyển căn cứ vào kết quả ghi trong học bạ:
   2.2.1.Căn cứ xét tuyển: Theo kết quả học tập 2 học kỳ của lớp 12.
   – Các khối xét tuyển theo học bạ, gồm:
    Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học.
    Khối A1: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ.
    Khối D: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
   Thí sinh có thể chọn 3 môn theo các khối xét tuyển có điểm tổng kết cao nhất để đăng ký xét tuyển theo học bạ.
   2.2.2.Tiêu chí xét tuyển theo học bạ cụ thể cho từng hệ đào tạo:
   Đối với hệ Cao đẳng:
   – Có bằng tốt nghiệp THPT năm 2015 hoặc của những năm trước.
   – Có điểm bình quân 3 môn học của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ  5,5 điểm trở lên.
   – Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Trường. (Thí sinh tham khảo tại Đề án tuyển sinh)
   Đối với hệ Đại học:
   – Có bằng tốt nghiệp THPT năm 2015 hoặc của những năm trước.
   – Có điểm xét tuyển bình quân 3 môn học của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên.
   – Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Trường. (Thí sinh tham khảo tại Đề án tuyển sinh)
   Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ của thí sinh tốt nghiệp năm 2015 và các năm trước đều có giá trị pháp lý như nhau trong việc xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương.
   2.2.3. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả
   – Nhận đơn xét tuyển: Từ ngày 11/03/2015 đến 31/10/2015.
   – Lịch cụ thể các đợt tuyển sinh trong Đề án.
   Thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT hoặc chưa có điểm tổng kết học kỳ 2 lớp 12 vẫn có thể nộp đơn xin xét tuyển ngay từ những ngày đầu đợt 1, sẽ nộp bổ sung tiếp, nếu nộp bổ sung trước ngày 05 tháng 8 sẽ xét đợt 1, nộp sau ngày 05 tháng 8 sẽ xét đợt 2 (Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển cụ thể các đợt, thí sinh tham khảo tại Đề án tuyển sinh của nhà trường tại website www.dhtv.edu.vn).
    III. Chế độ ưu đãi đối với sinh viên:
   – Học phí Hệ Đại học: 500.000đ/tháng, hệ Cao đẳng: 450.000đ/tháng (10 tháng/năm).
    Ngoài các đối tượng được miễn giảm học phí theo NĐ số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, Trường ĐHTV còn giảm cho tất cả sinh viên các huyện nghèo 30%-50% học phí.
   – Học sinh các huyện nghèo được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học chính quy trường khi có bằng tốt nghiệp THPT, không phải xét qua học bạ.
   – Lệ phí xét tuyển: Miễn phí.
    -Nhà trường có chỗ ở miễn phí cho sinh viên trong khả năng của Trường, ưu tiên thí sinh nộp đơn đăng ký xét tuyển trước.
   – Sau khi sinh viên tốt nghiệp Nhà trường có trách nhiệm bố trí việc làm  hoặc chuyển tiếp sang CHLB Đức học tập hoặc làm việc.
   – Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website:www.dhtv.edu.vn
   – Điện thoại: 0211.3. 547 917 – 0977 861 996 – 0913 881 090 – 0982 363826
                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                  TS. BÙI VĂN HỒNG
   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký