ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.
Họ và tên(*)
E-mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Trường THPT / ĐH(*)
Facebook của bạn(*)
Ngày sinh(*)
Thành phố(*)
Đăng ký
Hệ Đào Tạo
Nơi đăng ký dự thi(*)
Nơi nhập học(*)

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Ngày đăng bài: 02/06/2020

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

Tên trường: Trường Đại Trưng Vương

Tên tiếng Anh: Trưng Vương University

Trụ sở chính: xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Email: tuyensinh@dhtv.edu.vn

Website: www.dhtv.edu.vn

Ngày thành lâp: ngày 18 tháng 05 năm 2010

 • Tầm nhìn

Trường Đại học Trưng Vương phát triển theo định hướng “Trường đại học ứng dụng” và hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu tư vấn có uy tín ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Đến năm 2030 Trường đại học Trưng Vương trở thành địa chỉ được xã hội tín nhiệm về đào tạo chất lượng cao. Đến năm 2035 trường phấn đấu trở thành một trong top những trường đại học hàng đầu quốc gia.

Là cơ sở đào tạo chuẩn mực trong hệ thống giáo dục Quốc gia, tiến tới chuẩn mực của khu vưc Asean và Quốc Tế.

 • Sứ mệnh

Trường Đại Học Trưng Vương cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như trên cả nước. Tiến tới cung cấp nguồn nhân lực đạt chuẩn AUN-QA cho cộng đồng Asean và thế giới.

 • Giá trị cốt lõi

1.3.1 Thực hành

Với các chương trình đào tạo được xây dựng theo cách tiếp cận CDIO “Hình thành ý tưởng – Thiết kế ý tưởng – Thực hiện – Vận hành”, phương pháp giảng dạy tập trung vào giải quyết các vấn đề thực tế, với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm và các trang thiết bị giảng dạy, thực hành, thí nghiệm hiện đại, phong phú, cập nhật, phù hợp thực tiễn, Trường Đại học Trưng Vương sẽ tạo nên những con người có nền tảng cơ bản vững vàng, có kỹ năng thực hành và biết vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh một cách chủ động đây cũng là giá trị cốt lõi để  Trường Đại Học Trưng Vương phấn đấu từng bước phát triển trở thành Trường Đại học có chất lượng cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động – bản lĩnh- tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hóa và môi trường hợp tác khu vưc Asean và trên thế giới.

1.3.2. Xuất sắc

Trường Đại học Trưng Vương được xây dựng, phát triển để trở thành một đại học xuất sắc trong các Trường Đại học Việt Nam và khu vực, nơi ươm mầm tài năng, tự do sáng tạo với cam kết phấn đấu xuất sắc trong tất cả các tiêu chí hoạt động: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học. Tạo ra những con người phát triển toàn diện trí-lực, năng động – bản lĩnh- tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hóa và môi trường hợp tác khu vưc Asean và trên thế giới.

 • Khẩu hiệu hành động: “ Chuẩn mực – Sáng tạo –  Hội nhập”

 

 • Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2040
 • Phát triển Trường Đại học Trưng Vương theo định hướng đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu kết hợp với thực hành tiên tiến trong khu vực. Trong đó có một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến châu Á, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước;
 • Xây dựng, phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt các nhà khoa học có uy tín khoa học trong và ngoài nước. Có những công trình khoa học quốc tế nhằm nâng cao vị thể, uy tín và sức cạnh tranh của Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và quốc tế;
 • Xây dựng chương trình giáo dục đào tạo chất lượng cao trên cơ sở tiếp thu và phát triển các chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới; giúp người học phát huy tối đa tiềm năng của bản thân; đề cao tính độc lập, chuyên nghiệp, sáng tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, sẵn sàng hội nhập quốc tế và khởi nghiệp;
 • Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, phấn đấu nhiều công trình khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín hàng đầu quốc tế, ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn và có giá trị kinh tế cao;
 • Nâng cao trình độ và kỹ năng quản trị đại học, lấy người học là trung tâm nhằm tạo ra môi trường học tập thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả;
 • Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tạo cảnh quan môi trường và không gian văn hóa học đường tiện nghi và thân thiện; không ngừng nâng cao đời sống của người lao động.
 • (Thông tin chi tiết đề án tuyển sinh đại học năm 2020 )

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020

 

 

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.
Họ và tên(*)
E-mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Trường THPT / ĐH(*)
Facebook của bạn(*)
Ngày sinh(*)
Thành phố(*)
Đăng ký
Hệ Đào Tạo
Nơi đăng ký dự thi(*)
Nơi nhập học(*)