Tuyển sinh

Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

Thứ tư, 23 Tháng 11 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG Số:         /TSTS- ĐHTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh phúc, ngày     tháng       năm 2016   THÔNG BÁO Tuyển…

Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh đại học chính quy ngành Luật kinh tế

Thứ bảy, 19 Tháng 11 2016
Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh đại học chính quy ngành Luật kinh tế TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 1/ Ngành đào tạo: Luật kinh tế.  2/ Hệ đào tạo: Đại…

Trường Đại Học Trưng Vương Thông báo tuyển sinh năm 2015

Thứ ba, 06 Tháng 1 2015
Năm 2015 Trường Đại học Trưng Vương đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép (tại văn bản số 7340/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 12 năm 2014) thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh với các nội dung…

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ và trúng tuyển năm 2015

Thứ tư, 12 Tháng 8 2015
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Trưng Vương thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ và trúng tuyển năm 2015. Chi tiết danh sách thí sinh xem tại đây hoặc file đính kèm.   DANH SÁCH THÍ…