Chương trình liên kết và hợp tác với Cộng hòa Liên Bang Đức

Trung tâm Hợp tác đào tạo & Tư vấn Quốc tế trường Đại học Trưng Vương trân trọng thông báo chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Trưng Vương và Viện Đào Tạo Đức tại Cộng hoà liên bang Đức (dbi projekt + Bildung, bsw Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft).

Chương trình liên kết hợp tác với CHLB Đức

Trung tâm Hợp tác đào tạo & Tư vấn Quốc tế trường Đại học Trưng Vương trân trọng thông báo chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Trưng Vương và Viện Đào Tạo Đức tại Cộng hoà liên bang Đức (dbi projekt + Bildung, bsw Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft).

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT

2. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin và tự động hóa

3. Đào tạo và cấp bằng: Toàn bộ chương trình đào tạo do đối tác Đức xây dựng, trường Đại học Trưng Vương và phía Đức cùng đào tạo. Bằng do phía Đức cấp.

4. Hình thức liên kết đào tạo:

+ Hai học kỳ đầu sinh viên học tiếng Đức và dự bị đại học tại trường Đại học Trưng Vương.

+ Hai học kỳ tiếp theo học chuyên môn và dự bị đại học tại Đức

+ Sau khóa học chuyên môn và dự bị đại học sinh viên chỉ phải học thêm 2 năm nữa để lấy bằng cử nhân do trường Đại học Đức cấp. (học tại Đức)

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

0981 912 323
0981912323