Đào tạo Cao đẳng

Hiện chưa có dữ liệu, vui long quay lại sau. Xin cảm ơn!

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên ngành về kinh tế, về hệ thống thông tin và giúp việc trong quản…