ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   thumb image

   Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế – Đại học Trưng Vương

   Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học các khối ngành kinh tế, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành kinh tế, nắm vững những nguyên lý của quy luật tự nhiên, xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội, kiến thức của ngành và chuyên... 
   thumb image

   Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế – Đại học Trưng Vương

   Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiến thức sau: – Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, khoa học... 
   thumb image

   Quyết định v/v Ban hành Quy định về đào tạo môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Trưng Vương

   Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại Học Trưng Vương; Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-ĐHTV ngày 24/06/2010 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Trưng Vương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Trưng Vương; Căn cứ... 
   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký