Ban Giám hiệu

Hiện chưa có dữ liệu, vui long quay lại sau. Xin cảm ơn!

Sáng 21/9/2016, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Trường Đại học Trưng Vương đã ký Quyết định bổ nhiệm PGS. TS Nguyễn Thị Quy – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương giữ chức vụ…