Ban Đối ngoại và Quan hệ công chúng

Hiện chưa có dữ liệu, vui long quay lại sau. Xin cảm ơn!

Ngày 4/7/2016, Ban Đối ngoại và Quan hệ Công chúng được thành lập theo sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu Nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, đồng hành cùng sinh…