Khoa tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Trưng Vương

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
  Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm giúp cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh…

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Trưng Vương

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
    Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống…