Khoa tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương

Thứ năm, 14 Tháng 5 2015
Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm giúp cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế…

Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ

Thứ ba, 24 Tháng 3 2015
Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin,…

Tại sao bạn nên lựa chọn Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Trưng Vương để theo đuối giấc mơ đại học?

Thứ tư, 26 Tháng 10 2016
Tại sao bạn nên lựa chọn Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Trưng Vương để theo đuối giấc mơ đại học?     Vì sao bạn nên chọn các ngành học tại Khoa Tài chính – Ngân…

Tại sao bạn nên lựa chọn Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Trưng Vương để theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp?

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
Vì sao bạn nên chọn các ngành học tại Khoa Tài chính – Ngân hàng? - Cơ hội việc làm tốt bởi tất ngành Tài chính – Ngân hàng luôn đi sát theo sự phát triển của thời đại. Hệ…

Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
 Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin,…