Khoa Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường ĐH Trưng Vương

Thứ năm, 14 Tháng 5 2015
  Hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Người học sẽ được nghiên cứu…

Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh theo hệ thống tín chỉ

Thứ năm, 14 Tháng 5 2015
Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh tế, về hệ thống thông tin và về quản lý và điều hành…