Khoa Quản trị Kinh doanh

Mô hình trang trại cộng đồng giúp người Mỹ giải bài toán thực phẩm sạch

Thứ ba, 28 Tháng 2 2017
Từ năm 1990, Quốc hội Mỹ đã cho ra đời Đạo luật Trang trại, trong đó khái niệm “nông nghiệp bền vững” phải đảm bảo những tiêu chí như: Thỏa mãn nhu cầu về thực phẩm và gỗ của con…

Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

Thứ năm, 14 Tháng 5 2015
Hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Người học sẽ được nghiên cứu về…

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm đổi mới Phương pháp giảng dạy trong năm học mới

Thứ bảy, 20 Tháng 8 2016
            Ngày 01.08.2016, Khoa Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học Trưng Vương tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm thống nhất kế hoạch thực hiện mục tiêu trong năm học mới và đổi…

Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

Thứ ba, 17 Tháng 5 2016
Đào tạo cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên ngành về kinh tế, về hệ thống thông tin và giúp việc trong quản…

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm đổi mới Phương pháp giảng dạy trong năm học mới

Thứ hai, 01 Tháng 8 2016
Ngày 01.08.2016, Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Trưng Vương tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn. Tham dự buổi sinh hoạt có các thầy cô giáo và lãnh đạo trong khoa.