Khoa Công nghệ thông tin

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NGÀNH HỌC CHƯA BAO GIỜ “HẠ NHIỆT”

Chủ nhật, 19 Tháng 3 2017
Sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã mở ra một kỷ nguyên mới, đưa con người vượt qua mọi rào cản của không gian và thời gian, góp phần tăng tốc quá trình toàn cầu hóa…