ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường ĐH Trưng Vương

   Ngày đăng bài: 03/12/2018

   Hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Người học sẽ được nghiên cứu về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn…

    

   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
   ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
   (Ban hành theo quyết định số 54  /QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 9  năm 2014
   của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)
   Tên chương trình:Kinh tế
   Trình độ đào tạo: Đại học
   Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
   Mã ngành: LT403
   Loại hình đào tạo:Đại học liên thông chính quy
      
   1. Mục tiêu đào tạo:
   Hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Người học sẽ được nghiên cứu về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh. Rèn luyện cho người học các phẩm chất cần có của một doanh nhân, khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng.
   Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể trở thành chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng, trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp; họ cũng có thể trở thành các doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp.
   2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm
   3.Khối lượng kiến thức toàn khoá: 48 tín chỉ (TC).
   4. Đối tượng tuyển sinh, môn thi:
   Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.
   Cụ thể:
   – Thí sinh có bằng Cao đẳng đúng nghành nghề phải qua kỳ thi đầu vào do trường Đại học Trưng Vương tổ chức.
   – Phương thức tuyển sinh:
   + Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng
   ·         Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia
   ·         Xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT
   + Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng đủ 36 tháng trở lên, phải trải qua kỳ thi tuyển do Trường Đại học Trưng Vương tổ chức, bao gồm các môn thi sau:
   ·         Toán cao cấp
   ·         Quản trị học
   ·         Quản trị doanh nghiệp (HP1)
   – Thí sinh có bằng cao đẳng không đúng ngành nghề phải học thêm một số học phần chuyển đổi theo quy định của trường trước khi tham gia kỳ thi đầu vào do trường tổ chức.
   5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp.
   5.1. Quy trình đào tạo: Chương trình đào tạo được thực hiện trong 1,5 năm, chi tiết như sau:
   – Học kỳ 1,2: sinh viên sẽ học các phần bổ sung kiến thức đại cương, cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành theo logic của chương trình giáo dục Đại học.
   – Học kỳ 3: sinh viên thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp.
   5.2 Thực tập và làm  khoá luận tốt nghiệp
   Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   – Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 3 tín chỉ thực tập tốt nghiệp tương đương với 1,5 tháng và 10 tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp, tương đương 3 tháng.
   5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
   Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân chính quy khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên phải tích luỹ đủ 48 tín chỉ, trong đó có 11 TC thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức chuyên ngành.
   6. Thang điểm: Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân, trong đó: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa học phần 20%, điểm thi kết thúc học phần 70%.
   Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   7. Nội dung chương trình hoàn chỉnh kiến thức đại học.
   Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.
   Tổng hợp chương trình:
   TT
   Hạng mục
   Số tín chỉ
    Ghi chú
   7.1
   Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu
   10
    
   ·    Các học phần bắt buộc
   8
    
   ·    Các học phần tự chọn
   2
   7.2
   Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
   25
   7.2.1
   Kiến thức cơ sở khối ngành
   10
    
   • Các học phần bắt buộc
   8
    
   • Các học phần tự chọn
   2
   7.2.2
   Kiến thức chuyên ngành
   15
    
   ·    Các học phần bắt buộc
   11
    
   ·    Các học phần tự chọn
   4
   7.3
   Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp
   13
    
   • Thực tập tốt nghiệp
   3
    
   • Khoá luận tốt nghiệp
   10
   Tổng cộng(Không kể  GDQP & GDTC)
   48
   Cụ thể các học phần như sau:
    TT
    Tên học phần
    Số tín chỉ
    Ghi chú
   7.1
   Kiến thức giáo dục đại cương
   10
   Các học phần bắt buộc
   8
   1
   Toán cao cấp
   2
   2
   Tiếng Anh cơ bản
   3
   3
   Tiếng Anh Thương mại
   3
   Các học phần tự chọn
   2
   1
   Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm
   2
   2
   Soạn thảo văn bản
   2
   3
   Tâm lý kinh doanh
   4
   Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
   2
   5
   Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp
   2
   6
   Phương pháp nghiên cứu khoa học
   2
   7.2
   Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
   25
   7.2.1
   Kiến thức cơ sở ngành
   10
   Các học phần bắt buộc
   8
   1
   Marketing căn bản
   2
   2
   Mô hình toán kinh tế
   3
   3
   Kinh tế vĩ mô
   3
   Các học phần tự chọn
   2
   1
   Thị trường chứng khoán
   2
   2
   Bảo hiểm
   2
   3
   Kinh tế phát triển
   2
   4
   Kinh tế quốc tế
   2
   5
   Kinh tế lượng
   2
   6
   Nghệ thuật lãnh đạo
   2
   7.2.2
   Kiến thức chuyên ngành
   15
   Các học phần bắt buộc
   11
   1
   Tài chính Doanh nghiệp
   2
   2
   Quản trị Doanh nghiệp (HP II)
   3
   3
   Quản trị chiến lược
   2
   4
   Quản trị sản xuất và tác nghiệp
   2
   5
   Quản trị chất lượng
   2
   Các học phần tự chọn
   4
   1
   Kỹ năng quản trị
   2
   2
   Tiền tệ và thanh toán quốc tế
   2
   3
   Tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
   2
   4
   Định giá tài sản
   2
   5
   Đấu thầu
   2
   6
   Phân tích hoạt động kinh doanh
   2
   7.3
   Thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp
   13
   1
   Thực tập tốt nghiệp
   3
   2
   Khoá luận tốt nghiệp
   10
   Tổng cộng
   48
   Ghi chú: Sinh viên chưa đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp phải học thêm các học phần tự chọn tương đương 10 TC của khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành và chuyên ngành.
   HIỆU TRƯỞNG 
    
    
   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký