Các khoa

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm đổi mới Phương pháp giảng dạy trong năm học mới

Thứ hai, 01 Tháng 8 2016
Ngày 01.08.2016, Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Trưng Vương tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn. Tham dự buổi sinh hoạt có các thầy cô giáo và lãnh đạo trong khoa.

Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Kế toán theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu, 25 Tháng 3 2016
Đào tạo cử nhân Kế toán trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về Kế toán, hệ thống thông tin,…

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Trưng Vương

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
  Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm giúp cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh…

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường ĐH Trưng Vương

Thứ năm, 14 Tháng 5 2015
  Hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Người học sẽ được nghiên cứu…

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Trưng Vương

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
    Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống…