Các khoa

Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

Thứ ba, 17 Tháng 5 2016
Đào tạo cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên ngành về kinh tế, về hệ thống thông tin và giúp việc trong quản…

Tại sao bạn nên lựa chọn Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Trưng Vương để theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp?

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
Vì sao bạn nên chọn các ngành học tại Khoa Tài chính – Ngân hàng? - Cơ hội việc làm tốt bởi tất ngành Tài chính – Ngân hàng luôn đi sát theo sự phát triển của thời đại. Hệ…

Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
 Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin,…